گزارش سال 1401 متریکس منتشر شد.

فهرست

متریکس یک پلتفرم آنالیز تبلیغات موبایلی است که کسب‌و‌کارها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد کمپین‌های تبلیغاتیشان را بر اساس داده‌های دقیق و واقعی و در قالب گزارش‌هایی شفاف، رصد و باهم مقایسه کنند، تا بتوانند درمورد سهم بودجه‌های تبلیغاتی در هریک از کانال‌ها تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

درواقع کسب‌و‌کارها با رصد و اندازه‌گیری شاخص‌های بازاریابی موبایلی (مانند تعداد نصب اپلیکیشن، تعداد کاربران فعال و ..)، می‌توانند میزان موفقیت کمپین‌های بازاریابی‌شان را بسنجند و متوجه شوند که نتیجه‌ی این کمپین‌ها چقدر به اهداف و KPIهای تیم‌شان نزدیک بوده‌ است! می‌توان گفت که رصد و اندازه‌گیری کمپین‌های تبلیغاتی موبایلی، یکی از مهم‌ترین عناصر در اجرای آنهاست و بدون این رصد و اندازه‌گیری، تیم‌های بازاریابی تصویر واضحی از نحوه‌ی عملکرد و میزان موفقیت استراتژی بازاریابی خود نخواهند داشت.

مثلا شاخصی مانند تعداد دانلودهای اپلیکیشن، به اندازه‌گیری میزان دسترسی و محبوبیت یک اپلیکیشن کمک می‌کند، یا تعداد کاربران فعال و میانگین زمان نشست کاربران (Session) در یک اپلیکیشن، درباره میزان ارتباط کاربرانتان با اپلیکیشن شما اطلاعاتی را ارائه می‌دهد.

در سال گذشته بیش از 1000 اپلیکیشن منتشر شده در استورهای معتبر، از متریکس استفاده کرده‌اند که یک سوم آن‌ها را اپلیکیشن‌های بازی، و دو سوم آن‌ها را برنامه‌ها تشکیل داده‌اند.

گزارش پیش‌رو، نحوه‌ی عملکرد شبکه‌های تبلیغاتی و آمار مربوط به رفتار کاربران موبایلی را بر اساس 225 میلیون نصبی که متریکس در سال 1401 شمارش کرده، نشان می‌دهد.

نگاهی به گزارش سال 1401 متریکس

نسبت نصب‌های ارگانیک و غیرارگانیک

نزدیک به ۹۰ درصد از نصب‌های بازی‌ها در سال 1401 به صورت ارگانیک رخ داده، این در حالی است که در دسته‌بندی برنامه‌ها، نصب‌های ارگانیک 80 درصد از کل نصب‌ها را تشکیل داده‌ است.

نمودار نصب ارگانیک و غیرارگانیک

نصب ارگانیک نصبی که از طریق تبلیغات به دست نیامده و کاربر به صورت ارگانیک اقدام به نصب اپلیکیشن کرده است.

نصب غیرارگانیک نصب‌هایی هستند که از طریق تبلیغات به دست آمده‌اند.

نصب ارگانیک و غیر ارگانیک در دسته‌بندی بازی‌ها

در سال 1401 در بازی‌ها، اپلیکیشن‌های حوزه‌ی “کودکانه”، بیش از 70 درصد از نصب‌هایش، غیرارگانیک بوده است؛ این در حالی است که حوزه‌های “آموزشی، کارتی، پازل، ماجراجویی، نقش‌آفرینی و دانستنی‌ها”، تمام نصب‌هایشان را به صورت ارگانیک به دست آورده‌‌اند!

نمودار نصب ارگانیک و غیرارگانیک در بازی‌ها

نصب ارگانیک و غیر ارگانیک در دسته‌بندی برنامه‌ها

در سال 1401 در برنامه‌ها، حوزه‌‌ی “موسیقی و صدا”، بیش از نیمی از نصب‌هایش، غیرارگانیک بوده است! اما حوزه‌های “کتاب، عکاسی، نقشه، ورزشی، مراجع و ابزار”، بالای 95 درصد از نصب‌هایشان را به صورت ارگانیک بدست آورده‌اند.

نمودار گزارش سال 1401 متریکس

نرخ تبدیل کلیک به نصب

شبکه‌های تبلیغاتی در تبدیل کلیک به نصب در دسته‌بندی برنامه‌ها بهتر از بازی‌ها عمل کرده‌اند؛ زیرا طبق آمار متریکس، در سال 1401 در دسته‌ی برنامه‌ها 2 درصد از کل کلیک‌ها منجر به نصب اپلیکیشن شده‌اند، در حالی که نرخ تبدیل کلیک به نصب در بازی‌ها 1/5 درصد بوده است.

نمودار نرخ تبدیل کلیک به نصب

نرخ تبدیل کلیک به نصب در دسته‌بندی برنامه‌ها

با توجه به نمودار پایین، اپلیکیشن حوزه‌ی “ابزار” در دسته‌بندی برنامه‌ها، بیشترین نرخ تبدیل کلیک به نصب را داشته‌ است.

نمودار نرخ تبدیل کلیک به نصب در برنامه‌ها

نرخ تبدیل کلیک به نصب در دسته‌بندی بازی‌ها

با توجه به نمودار پایین، اپلیکیشن‌های حوزه‌ی “کودکانه” و “رانندگی” در دسته‌بندی بازی‌ها، بیشترین نرخ تبدیل کلیک به نصب را داشته‌اند؛ یعنی تبلیغات در این نوع اپلیکیشن‌ها کارآمد بوده است.

نرخ تبدیل کلیک به نصب در برنامه

میزان تعامل کاربران با اپلیکیشن‌های مختلف

همانطور که در نمودار پایین می‌بینید، میزان تعامل کاربران در دسته‌‌بندی بازی‌ها بیشتر از برنامه‌ها بوده است؛ به این معنا که کاربران علاوه‌بر تعداد سشن بیشتر، مدت زمان طولانی‌تری هم داخل اپ‌های بازی‌ می‌مانند. این میزان به طور میانگین حدود 11 سشن به طول 6 دقیقه می‌باشد.

نمودار میزان تعامل کاربران با اپلیکیشن‌ها

منظور از سشن، یک بازه زمانی است که طی آن کاربر با اپلیکیشن تعامل می‌کند، یعنی وقتی کاربری اپلیکیشن را باز می‌کند و می‌بندد به عنوان یک سشن شمرده می‌شود.

میزان تعامل کاربران با اپلیکیشن در دسته‌بندی برنامه‌ها

بر اساس آمار متریکس در سال 1401، در اپلیکیشن‌های برنامه‎‌، دسته‌ی “نقشه” بیشترین تعداد سشن (27 سشن)، و دسته‌ی “سرگرمی” طولانی‌ترین میانگین زمان سشن (10 دقیقه) را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار میزان تعامل کاربران با اپلیکیشن

میزان تعامل کاربران با اپلیکیشن در دسته‌بندی بازی‌ها

بر اساس آمار متریکس در سال 1401، در دسته‌ی بازی، اپلیکیشن حوزه‌ی “کلمات” بیشترین تعداد سشن (14 سشن)، و دسته‌ی “ماجراجویی” طولانی‌ترین میانگین زمان سشن (18 دقیقه) را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار تعامل کاربران با اپلیکیشن

سهم هر دسته از مجموع تعداد نصب‌های بازی‌ها

همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، در دسته‌ی بازی‌ها، بیشترین تعداد نصب ایجاد شده متعلق به اپلیکیشن‌های حوزه‌ی “تفننی” و “کلمات” بوده است (در مجموع بیش از 60 درصد از کل نصب‌ها را تشکیل داده‌اند).

نمودار سهم هر دسته از مجموع تعداد نصب‌های بازی‌ها

سهم هر دسته از مجموع تعداد نصب‌های برنامه‌ها

همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، در دسته‌ی برنامه‌ها، بیشترین تعداد نصب ایجاد شده متعلق به اپلیکیشن‌های حوزه‌ی “کسب‌و‌کار” و “مالی” بوده است (در مجموع بیش از 37 درصد از کل نصب‌ها را تشکیل داده‌اند).

نمودار سهم هر دسته از مجموع تعداد نصب

نرخ تقلب در برنامه‌ها و بازی‌ها

در سال 1401، تقلب در اپلیکیشن‌های دسته‌ی بازی‌ 2/35 درصد و در برنامه‌ها 1/08 درصد بوده است و این یعنی وقوع تقلب در بازی‌ها تقریبا بیشتر از 2 برابر برنامه‌ها بوده است!

 نمودار نرخ تقلب در برنامه‌ها و بازی‌ها

سهم انواع تقلب شناسایی شده

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، بیشترین تقلب شناسایی شده در نصب اپلیکیشن‌ها در سال 1401، از نوع تعامل غیرعادی کاربر با اپلیکیشن (Too Many Engagement) بوده است؛ این نوع تقلب زمانی اتفاق می‌افتد که در گزارش‌های اپلیکیشن، منابع تبلیغاتی مختلف یک کلیک یکسان را چندین بار پیش از یک نصب ارسال کنند.

 نمودار سهم انواع تقلب شناسایی شده

نرخ تقلب به ازای دسته‌بندی‌های برنامه

در برنامه‌ها، بیشترین تقلب رخ داده شده، در اپلیکیشن‌های حوزه‌ی “سرگرمی” و “بهره‌وری”، و کمترین آن مربوط “مراجع” و “عکاسی” بوده است.

نمودار نرخ تقلب به ازای دسته‌بندی برنامه

نرخ تقلب به ازای دسته‌بندی‌های بازی

در سال 1401 در دسته‌ی بازی‌ها، بیشترین تقلب رخ داده شده در اپلیکیشن‌های حوزه‌ی “کلمات” و “استراتژی” بوده است.

 نمودار نرخ تقلب به ازای دسته‌بندی بازی

روند تغییرات نصب‌های ارگانیک و غیرارگانیک نسبت به فصل پیشین

در سال 1401، نصب‌های ارگانیک بیشتر در فصل تابستان، و نصب‌های غیرارگانیک بیشتر در فصل‌ زمستان رخ داده‌اند.

نمودار تغییرات نصب نسبت به فصل پیشین

توجه: اعداد این نمودار نسبی محاسبه شده است؛ یعنی شروع فصل بهار 0 در نظر گرفته‌ شده، و روند تغییرات هر فصل نسبت به فصل پیشین آن محاسبه شده است.

روند تغییرات نصب‌های ارگانیک و غیرارگانیک نسبت به فصل پیشین در برنامه‌ها

همانطور که در نمودار می‌بینید، نصب ارگانیک و غیرارگانیک برنامه‌ها از بهار تا تابستان یک روند افزایشی را طی کرده است، از تابستان به بعد این روند کاهشی شده تا جایی که در پاییز 1401 به پایین‌ترین میزان خود رسیده و پس از آن دوباره افزایش یافته است.

نمودار

روند تغییرات نصب‌های ارگانیک و غیرارگانیک نسبت به فصل پیشین در بازی‌ها

در سال 1401 در دسته‌ی بازی‌ها برخلاف دسته‌ی برنامه‌ها، از تابستان تا پاییز، یک شیب تند افزایش در نصب غیرارگانیک اپلیکیشن‌‌ها را شاهد هستیم.

نمودار

سهم شبکه‌های تبلیغاتی در نصب‌های غیرارگانیک

در سال 1401، سهم نصب‌های غیرارگانیک گوگل‌ادز بین شبکه‌های تبلیغاتی فعال در ایران، به 29/5 درصد کاهش پیدا کرده است! در حالی که سهم این شبکه تبلیغاتی در سال گذشته چیزی حدود 40 درصد بوده است! توجه: در این نمودار شبکه های تبلیغاتی برتر از نظر حجم تبلیغات آمده و از شبکه‌های تبلیغاتی با سهم کوچکتر صرف نظر شده است.

نمودار سهم شبکه‌های تبلیغاتی در نصب‌های غیرارگانیک

توزیع جغرافیایی کاربران اپلیکیشن‌های مختلف

بیشترین درصد (حدود ۴۰ درصد) از کل نصب‌های ایجاد شده برای اپلیکیشن‌ها در سال 1401، در استان تهران بوده است، پس از آن استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی در رتبه دوم قرار می‌گیرند (هرکدام حدود 7 درصد از کل نصب‌ها را تشکیل می‌دهند).

نمودار توزیع جغرافیایی کاربران اپلیکیشن‌ها

توزیع اپراتورهای تلفن همراه بین کاربران

کاربران برای کار با اپلیکیشن‌ها، بیشتر از اینترنت اپراتورهای همراه اول (51%) و ایرانسل (41%) استفاده کرده‌اند.

نمودار توزیع اپراتورهای تلفن همراه بین کاربران

توزیع نوع اتصال به اینترنت بین کاربران به تفکیک برنامه و بازی

استفاده از دیتای موبایل در بین کاربران اپلیکیشن‌های برنامه‌ نسبت به کاربران اپلیکیشن‌های بازی‌ بیشتر بوده است، در صورتی که استفاده از وای‌فای در بین دو دسته‌بندی اختلاف چندانی ندارد. همچنین برخلاف برنامه‌ها که اتصال آفلاین چندان سهمی از کل ندارد، در دسته‌بندی بازی حدود 30 درصد کاربران به صورت آفلاین با اپلیکیشن تعامل داشته‌اند.

نمودار توزیع نوع اتصال به اینترنت بین کاربران به تفکیک برنامه و بازی

سهم برند دستگاه‌های مورد استفاده‌ بین کاربران

همانطور که در تصویر پایین می‌بینید، بیشتر کاربران اپلیکیشن‌ها (62 درصد آنها)، از گوشی‌‌های سامسونگ استفاده می‌کنند.

نمودار سهم برندهای مورد استفاده بین کاربران

سهم نسخه‌های مختلف سیستم عامل اندروید بین کاربران

نسخه‌ی سیستم عامل بیش از 35 درصد کاربران اپلیکیشن‌های اندرویدی، 11 بوده است، 19 درصد آنها از نسخه 12 استفاده می‌کنند و تنها 3/5 درصد از کاربران، سیستم عامل گوشی خود را به نسخه‌ی 13 ارتقا داده‌اند.

نمودار سهم نسخه‌های مختلف سیستم عامل اندروید بین کاربران

امیدواریم که ارائه این آمار برایتان مفید واقع شده باشد، برای خواندن گزارش کامل سال 1401 متریکس، از طریق این لینک به صفحه‌ی اینسایت ما سر بزنید.

در بلاگ متریکس بخوانید:  گزارش سال 1400 متریکس؛ اولین پلتفرم آنالیز موبایل مارکتینگ ایران منتشر شد.

آیا این مقاله نیاز شما را برطرف کرد؟

برای امتیازدهی روی ستاره‌ها کلیک کنید

میانگین 4 / 5. تعداد آرا 2

اولین نفر باشید که به این مقاله امتیاز می‌دهید