آنالیز کوهورت (Cohort Analysis) چیست؟

فهرست

آنالیز کوهورت (Cohort Analysis) نوعی تحلیل رفتاری است که در آن شما کاربران خود را بر اساس ویژگی‌های مشترک آنها گروه‌بندی می‌کنید تا اقدامات آنها را بهتر ردیابی و درک کنید. گروه‌بندی کاربران مشابه باعث می‌شود الگوی رفتاری هر دسته واضح‌تر در طول زمان دیده شود.

یکی از ویژگی‌های مهم کاربران اپلیکیشن زمان انجام یک عمل خاص در برنامه است. به عنوان مثال کاربرانی که روز شروع کمپین تبلیغاتی یک برنامه، آن را نصب کرده‌اند، یا کاربرانی که شب یلدا یک بازی را آغاز کرده‌اند می‌توانند در یک دسته قرار گرفته و رفتارشان در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد.

متریکس آنالیز کوهورت را به سه شکل کوهورت ساده (Simple Cohort)، کوهورت درآمد (Revenue Cohort) و کوهورت پیشرفته (Advanced Cohort) بررسی می‌کند.

کوهورت ساده (Simple Cohort)

کوهورت ساده که به الگوی ماندگاری کاربران (retention) نیز شناخته می‌شود، رفتار زمانی استفاده کاربران از یک اپلیکیشن را مورد بررسی قرار می‌دهد. کاربران بر اساس روزی که اپلیکیشن را نصب کرده‌اند دسته بندی شده و در مورد هر دسته نرخ کاربرانی که یک، دو یا چند روز بعد دوباره از اپلیکیشن استفاده کرده اند محاسبه می‌شود. کوهورت ساده (Simple Cohort)

هر سطر از جدول کوهورت ساده یک دسته کاربر را نمایش می‌دهد که در یک روز خاص اپلیکیشن را نصب کرده‌اند. ستون اول تعداد کاربرانی است که در آن روز اپلیکیشن را نصب کرده و ستون دوم کاربرانی است که همان روز از اپلیکیشن استفاده کرده‌اند. با توجه به اینکه تعریف نصب برای متریکس اولین استفاده از اپلیکیشن است، نرخ روز صفر-ام همواره برابر با ۱۰۰٪ خواهد بود. به ترتیب ستون‌های بعدی تعداد و نسبت کاربرانی را نشان می‌دهند که یک، دو تا ۲۸ روز دیگر به اپلیکیشن بازگشته‌اند.

کوهورت درآمد (Revenue Cohort)

هدف از بررسی کوهورت درآمد بررسی رفتار مالی کاربران مشابه در هر دسته است. متریکس بر اساس اطلاعاتی که هر اپلیکیشن در مورد خرید کاربرانش به شکل ایونت ارسال می‌کند، رفتار مالی هر کاربر را دنبال کرده و نتیجه آن را در قالب‌های مختلفی مانند کوهورت درآمد در اختیار مالک اپلیکیشن قرار می‌دهد.

کوهورت سرمایه (Revenue Cohort)

ويژگی مشترک کاربران هر دسته همانند کوهورت ساده، تاریخ نصب آنهاست. هر سطر کاربرانی را نشان می‌دهد که در یک روز خاص اپلیکیشن را نصب کرده‌اند. ستون اول مجموع درآمد اپلیکیشن از کاربرانی را نشان می‌دهد که در آن روز خاص اپلیکیشن را نصب کرده و تا یک ماه پس از تاریخ نصبشان خریدی انجام داده‌اند. تعداد کاربران متفاوت (unique) که خرید داشته‌اند نیز در این ستون قابل مشاهده است. ستون بعدی مجموع درآمد از کاربرانی را نشان می‌دهد که همان روز (روز ۰ ام) از اپلیکیشن خرید داشته‌اند و ستون‌های بعدی به ترتیب مجموع درآمد از کاربرانی را نشان می‌دهند که ۱ تا ۲۸ روز بعد از نصب اپلیکیشن از آن خرید داشته‌اند. تعداد کاربران متفاوتی که این خریدها را داشته‌اند نیز در هر روز قابل مشاهده و بررسی است.

در بلاگ متریکس بخوانید:  کوهورت درآمد و پیشرفته (Revenue & Advanced Cohort) چیست؟

کوهورت پیشرفته (Advanced Cohort)

هدف کوهورت پیشرفته آن است که مالک اپلیکیشن یا مارکتر بتواند خود کاربران را بر اساس یک ویژگی مشترک دسته‌بندی کرده و یک رفتار خاص از هر دسته را در طول زمان مورد بررسی قرار دهد. ویژگی مشترک و رفتار مورد بررسی هر دو از ایونت‌های ثبت شده اپلیکیشن در متریکس‌اند. به عنوان مثال اگر اپلیکیشنی دو ایونت ثبت نام کاربر و خرید موفق را در داشبورد متریکس ثبت کرده و در اپلیکیشن خود در زمان مناسب برای متریکس ارسال کند، به کمک آنالیز کوهورت پیشرفته می‌تواند الگوی زمانی خرید کاربران خود را پس از ثبت نام در اپلیکیشن خود بررسی کند.

کوهورت پیشرفته (Advanced Cohort)

هر سطر کاربران هر دسته را که بر اساس ایونت اول (در این مثال ثبت نام در اپلیکیشن) دسته‌بندی شده‌اند. ستون‌ها به ترتیب تعداد و نسبت کاربرانی را نشان می‌دهند که ۰ روز بعد، ۱ روز بعد تا ۲۸ روز بعد دیگر ایونت دوم (در این مثال خرید موفق) را انجام داده‌اند. شکل بالا نشان‌دهنده آن است که کاربران این اپلیکیشن فرضی در همان روز ثبت نام در اپلیکیشن خرید داشته‌اند و اگر همان روز خرید انجام ندهند، احتمال خرید آنها در عمر استفاده خود از این اپلیکیشن کم خواهد بود.

آیا این مقاله نیاز شما را برطرف کرد؟

برای امتیازدهی روی ستاره‌ها کلیک کنید

میانگین 0 / 5. تعداد آرا 0

اولین نفر باشید که به این مقاله امتیاز می‌دهید